Přeskočit na obsah
Rychlé odkazyŠetřete energii

Zodpovědné vytápění s výrobky Viessmann

Vývoj celosvětové spotřeby energie a prognózy odborníků jasně ukazují: nelze upustit od úsporného a ekologického využití fosilních nosičů energie, pokud chceme zabezpečit budoucnost.

Spotřeba energie a množství vyloučeného CO2

Fosilní energie olej a plyn, ukládané v průběhu více než 500 milionů let, se od začátku industrializace využívají jako důležitý zdroj energie. Emise CO2, které se přitom uvolňují, přispívají ke globálnímu oteplování a stále více ohrožují základy našeho života. Nutnost chopit se iniciativy je v pravém smyslu slova životně důležitá. Firma Viessmann jedná zodpovědně a poskytuje Vám vysoce efektivní topné systémy, které chrání životní prostředí.

Dvojí strategie: zvyšování efektivity a využití regenerativních energií

Úsporným a zodpovědným zacházením s fosilními zdroji energie a použitím inovativní topné techniky může každý majitel domu aktivně přispět k ochraně životního prostředí. Investice do moderní topné techniky navíc od začátku šetří náklady, protože se může ve srovnání se starými zařízeními velmi výrazně snížit spotřeba.

Trh zabývající se výrobou tepla poskytuje největší potenciál

Největší potenciál v úspoře energie leží ve výrazném zvýšení energetické efektivity, následován větším využitím obnovitelných nosičů energie. Viessmann k tomu poskytuje kompletní program inovativních topných systémů, který udává nová měřítka ve věcech týkajících se efektivity. Špičkovou technologii, která chrání cenné zdroje a tím účinně přispívá k udržení základů našeho života.

Modernizace se vyplatí

Výměna zastaralých topných zařízení za zařízení, která jsou vybavena inovativní a efektivní technikou, znamená, že se sníží závislost na dodavatelích energie a kromě toho je chráněno ovzduší.


Jsme oficiálním partnerem, montážní a servisní firmou společností Viessmann