Přeskočit na obsah
Rychlé odkazyEvropské fondy

Ve spolupráci s Raiffeisen Bank Vám pomůžeme se lépe zorientovat v procesu získávání dotací z Operačních programů ČR (zdrojů ze strukturálních fondů EU).

Chcete podat žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU?

Ke správnému vyplnění a následnému úspěšnému získání dotací ze strukturálních fondů EU je výhodné využít našich služeb a podpory.

Úvěr na předfinancování platby dotace

Pomůže překlenout časový nesoulad mezi obdobím, kdy je projekt se schválenou dotací ze strukturálních fondů EU realizován (úhrada investice) a datem faktického vyplacení dotace. Dotace je zpravidla vyplácena až po ukončení projektu

Úvěr na spolufinancování projektu

Vhodně doplňuje zdroje financování projektu v případě, kdy investor podal žádost o přiznání dotace ze strukturálních fondů EU, ale o jejím přidělení bude rozhodnuto až po dokončení projektu.

Úvěrový příslib k získání dotace z EU fondů

Prokazuje dostupnost dalších zdrojů financování projektu podpořeného ze strukturálních fondů EU. Proto je důležitým kvalifikačním předpokladem pro žadatele o dotaci.


Jsme oficiálním partnerem, montážní a servisní firmou společností Viessmann