Přeskočit na obsah
Rychlé odkazyStudie úspor

Vytápění ekologičtější budoucnosti

" Velkoplošný solární systém a moderní domovní kondenazční kotelna, to byl důvod více než 50% úspory nákladů na vytápění a ohřev teplé vody v bytovém domě v Jiříkově, který jsme realizovali. Přechodem z centrálního zásobování teplem CZT šetříme více než 15tun CO2 ročně"

Pokud stále váháte, zda se do změny zdroje tepla pustit, přečtěte si více i o našich dalších projektech.

odpojení od teplárny

PANELOVÝ DŮM JIŘÍKOV (liberecký kraj)

  • Instalace velkoplošného solárního systému a plynové kondenzační kotelny
  • 36 bytových jednotek, 1 vchod, denní spotřeba teplé vody cca 2200l
  • Cena za původní GJ z CZT 630Kč s DPH

Solární systém pro panelový dům Viessmann

Plynová kotelna pro panelový dům Viessmann

V tomto případě se jednalo o změnu zdroje vytápění, tedy odpojení od centrálního zdroje tepla (CZT). Již od začátku bylo rozhodnuto o instalaci velkoplošného solárního systému, který doplnil novou plynovou kondenzační kotelnu.

Na instalaci byly použity komponenty a kotle značky Viessmann, stejně tak jako kolektory a veškeré další komponenty solárního systému.

Naše společnost realizovala celý projekt od přípravy projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, odpojení od centrálního zdroje tepla, instalaci solárního systému a domovní plynové kondenzační kotelny, napojení na stávající rozvody a uvedení do provozu.

Celý projekt byl realizován s ohledem na kvalitu životního prostředí, díky snížení vypouštěných emisí, snížení ekonomické náročnosti vytápění a přípravy teplé vody. Zde je porovnání topných sezón 2010 a 2011:

Topná sezóna / měsíce Cena za GJ Spotřeba
CENA CELKEM
2010 - CZT
668 Kč/GJ
1.405 GJ
886.000Kč
2011 - Vlastní kotelna
315 Kč/GJ
21.000m3 plynu
295.000Kč
ROZDÍL V NÁKLADECH


591.000Kč

Úspora díky přechodu z CZT na vlastní kotelnu činila neuvěřitelných 66% nákladů na teplo a ohřev teplé vody. To především díky snížení ceny za GJ na 315Kč a výrazným snížením spotřeby GJ díky moderní technice a solárnímu systému.

ROČNÍ SPOTŘEBA PLYNU S VLASTNÍM ZDROJEM 21.000m3 PRO CELÝ DŮM

ROČNÍ ÚSPORA EMISÍ CO2 JE 15.000 kg / rok

*Výše uvedené ceny jsou z vyúčtování za platby tepla a teplé vody / z vyúčtování RWE za dodávky plynu.

odpojení od teplárny

PANELOVÝ DŮM SLANÝ (středočeský kraj)

  • Instalace velkoplošného solárního systému a plynové kondenzační kotelny
  • 36 bytových jednotek, 3 vchody, denní spotřeba teplé vody cca 1800l
  • Cena za původní GJ z CZT 668Kč s DPH

velkoplošný solární systém pro bytový dům

Plynová kotelna pro panelový dům

V tomto případě se jednalo o změnu zdroje vytápění, tedy odpojení od centrálního zdroje tepla (CZT). Již od začátku bylo rozhodnuto o instalaci velkoplošného solárního systému, který doplnil novou plynovou kondenzační kotelnu.

Na instalaci byly použity komponenty a kotle značky Viessmann, stejně tak jako kolektory a veškeré další komponenty solárního systému.

Naše společnost realizovala celý projekt od přípravy projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, odpojení od centrálního zdroje tepla, instalaci solárního systému a domovní plynové kondenzační kotelny, napojení na stávající rozvody a uvedení do provozu.

Celý projekt byl realizován s ohledem na kvalitu životního prostředí, díky snížení vypouštěných emisí, snížení ekonomické náročnosti vytápění a přípravy teplé vody. Zde je porovnání topných sezón 2010 a 2011:

Topná sezóna / měsíce Cena za GJ Spotřeba
CENA CELKEM
2010 - CZT
668 Kč/GJ
850 GJ
568.000Kč
2011 - Vlastní kotelna
332 Kč/GJ
17.500m3 plynu
245.000Kč
ROZDÍL V NÁKLADECH


323.000Kč

Úspora díky přechodu z CZT na vlastní kotelnu činila neuvěřitelných 57% nákladů na teplo a ohřev teplé vody. To především díky snížení ceny za GJ na 332Kč a výrazným snížením spotřeby GJ díky moderní technice a solárnímu systému.

ROČNÍ SPOTŘEBA PLYNU S VLASTNÍM ZDROJEM 17.500m3 PRO CELÝ DŮM

ROČNÍ ÚSPORA EMISÍ CO2 JE 9.000 kg / rok

*Výše uvedené ceny jsou z vyúčtování za platby tepla a teplé vody / z vyúčtování RWE za dodávky plynu.

odpojení od teplárny

PANELOVÝ DŮM KRUPKA (ústecký kraj)

  • Instalace velkoplošného solárního systému pro ohřeb teplé vody
  • Do domu je přiveden pouze přívod elektrické energie (bez plynu, bez CZT)
  • 54 bytových jednotek, 3 vchody, denní spotřeba teplé vody cca 8000l
  • Cena za původní 1000l teplé vody cca 370Kč

velkoplošný solární systém pro bytový dům Viessmann

V tomto případě se jednalo o nahrazení zastaralých a hygienicky nevyhovujících zohřívačů teplé vody. Na naší společnosti byl návrh možné řešení a celková modernizace přípravy teplé vody. Byl zvolen moderní způsob s využitím výhradně energie ze slunce, solární energie zde tvoří hlavní zdroj energie, který je však doplněn elektrickým kotlem pro případný dohřev teplé vody.

Na instalaci byly použity komponenty solárního systému značky Viessmann, a sice akumulační zásobníky, čerpadlové skupiny, solární kolektory i originální hliníkové podpůrné konstrukce.

Naše společnost realizovala celý projekt od přípravy projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, instalaci solárního systému, napojení na stávající rozvody a uvedení do provozu.

Celý projekt byl realizován s ohledem na požadavek výrazného snížení provozních nákladů a využití alternativních zdrojů energie.

Topná sezóna / měsíce Cena za 1000l teplé vody
2010 - Původní ohřívače
370 Kč/1000l
2011 - solární systém
115 Kč/1000l
ROZDÍL V NÁKLADECH
225 Kč / 1000l

Úspora díky přechodu na velkoplošný solární systém činila 60% a to díky využití slunečního záření. Navíc obyvatelé domu velmi výrazně šetří životní prostředí, protože díky solárnímu systému ušetří značné množství vypouštěných emisí.

ROČNÍ ÚSPORA EMISÍ CO2 JE 33.000 kg / rok

*Výše uvedené ceny jsou z vyúčtování za platby tepla a teplé vody / z vyúčtování ČEZ za dodávky elektrické energie.


Jsme oficiálním partnerem, montážní a servisní firmou společností Viessmann