Přeskočit na obsah
Rychlé odkazyVelkoplošný solární systém

"IDEÁLNÍ SPOJENÍ = DOMOVNÍ PLYNOVÁ KOTELNA + VELKOPLOŠNÝ SOLÁRNÍ SYSTÉM"

Můžeme nabídnou opravdu kompletní řešení a návrh velkých solárních systémů pro ohřev vody v panelových domech a jiných typech provozů s vysokými požadavky na přípravu teplé vody. Vycházíme tak především z vlastních zkušeností a také z bohatých zkušeností s podobnými typy instalací přímo společnosti Viessmann, která je jako u veškerých našich instalací dodavatelem technologie.

PŘÍPADOVÉ STUDIE A ÚSPORY ZE SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

velkoplošný solární systém pro bytový dům

Vhodné instalace:

 • Panelové domy (BD, SVJ)
 • Domovy důchodců, školy a školky
 • Hotely, lázně, wellness zařízení
 • Ubytovny
 • Technologické provozy

Solární systém pro ohřev teplé vody v panelovém domě

Solárním systémem pro panelové domy se myslí speciálně navržený systém s ohledem na konstantní odběr teplé vody v řádech několika tisíců litrů teplé vody denně. Tomuto požadavku je nutné přizpůsobit vše - od výběru odpovídajících komponentů až po návrh a dimenzování samotného systému. V tomto ohledu vlastníme odborné know-how, zkušenosti i potřebné vybavení. Tomuto odvětví jsme věnovali více než rok intenzivních příprav, návrhů a konzultací s projekčním oddělením Viessmann, tak abychom byli schopni našim zákazníkům (SVJ, bytovým družstvům atd.) nabídnou komplexní řešení instalace solárních systémů. V rozsahu, který přísluší panelovému domu o několika málo až po několik desítek, či stovek bytových jednotkách. V současné době již vycházíme především z vlastních zkušeností z realizovaných staveb.

Od návrhu po realizaci "na klíč"

V tomto případě nezačíná a nekončí naše práce pouze u instalace systému, je třeba jít dál. Součástí každé instalace je odborný návrh na základě získaných informací, v případě zájmu je možné navržený systém prezentovat například na schůzi pro vlastníky nebo nájemníky bytových jednotek. Následuje projekční činnost, a samotná technická příprava projektu a poté již samotná instalace solárního systému,napojení na stávající systém, regulace, zkoušky a uvedení do provozu. Nabízíme také pravidelnou údržbu a záruční a pozáruční servis.

Náklady na přípravu teplé vody o 50% nižší.

Náklady na přípravu teplé vody jsou v průběhu roku o 50% a více nižší než v případě stávajícího způsobu ohřevu teplé vody pomocí například centrálního zdroje tepla. V letních měsících je příprava teplé vody kryta až z  95%, a to vše bez další potřebné dodané energie, stačí pouze sluneční svit a jedno čerpadlo o výkonu v řádech desítek wattů.

solární systém pro panelový dům

Výhody solárního systému na první pohled:

 • Úspora nákladů na přípravu teplé vody 50%, dle dimenzování systému
 • Zvýšení tržní hodnoty jednotlivých bytů i celého domu, realitní lukrativita
 • V letních měsících je ohřev vody kryt z 95% pomocí slunce
 • Jednoduchá instalace a napojení na stávající systém
 • Nejekologičtější způsob přípravy teplé vody bez vedlejší rušivých vlivů, úspora desítek tun CO2/rok
 • Systém odpovídající svému určení - příprava vody ve velkém (několik 1000l vody denně)
 • Jistota funkčnosti a kvality komponentů Viessmann
 • Prověřené řešení na několika místech v ČR
 • Jistotu funkčního systému, montáž certifikovanou firmou

ProSun

Domovní plynová kondenzační kotelna ProSunDomovní plynová kondenzační kotelna ProSunVelkoplošné solární systémy ProSun

ProSun

Fáze instalace solárního systému pro panelový dům


Lišta

PRVNÍ FÁZE - příprava a demontážní práce starých nevyhovujících zařízení na přípravu teplé vody v objektu. Zanesené zásobníky, které dávno nesplňují hygienické normy, později nahradí moderní akumulační nádoby s keramickou vrstvou. V případě centrálního zásobování teplou vodou je solární systém napojen na stávající systém pro přípravu teplé vody v objektu.

Solární systém pro panelový dům Solární systém pro panelový dům
Lišta

DRUHÁ FÁZE - Systém je navržen a optimalizován na základě získaných dat pro konkrétní potřeby každého domu. Během návrhu, který předchází samotnému zpracování projektové dokumentace je zohledněno vše od skutečné spotřeby teplé vody, přes stávající stav přípravy TV v domě až po samotnou orientaci a dispozice střechy.

Solární systémy pro panelové domy - Fáze realizace Solární systémy pro panelové domy - Fáze realizace
Lišta

TŘETÍ FÁZE - montáž střešních konstrukcí, která probíhá bez zásahu do pláště střechy. Díky tomu eliminujme možnost pozdějšího zatékání do střechy. Samotná konstrukce pro vztyčení solárních kolektorů je z hliníku, podpůrné konstrukce z galvanizované oceli. Konstrukce používáme pouze originální pro daný typ solárních kolektorů Viessmann. A to především z důvodu záruky a také možnosti následného pojištění.

Solární systém pro panelový dům Solární systém pro panelový dům
Lišta

ČTVRTÁ FÁZE - samotná instalace na střeše panelového domu. Pomocí jeřábu jsou vyzdviženy solární kolektory, následně jsou ukotveny a připraveny na propojení, do poslední chvíle před spuštěním jsou kryty bílou ochranou fólií.

Solární systém pro panelový dům Solární systém pro panelový dům
Lišta

PÁTÁ FÁZE - veškeré rozvody jsou prováděny v lisované mědi příslušných dimenzí a ve specifickém hydraulickém zapojení. Jako izolace je použit vysoce odolný materiál na bázi kaučuku, který odolává UV paprskům i nepříznivým atmosferickým vlivům na střeše panelového domu. Celý systém je navržen a instalován tak, aby byl schopný provozu po dobu minimálně 20ti let.

Solární systém pro panelový dům Solární systém pro panelový dům
Lišta

ŠESTÁ FÁZE - vnitřní instalace a napojení akumulačních zásobníků Viessmann s keramickou vrstvou pro akumulaci ze solárního systému. Dopojení solárního systému na stávající rozvody v domě. Regulace solárního systému i přípravy teplé vody pro celý panelový dům ( řízená cirkulace, promíchávání akumulačních zásobníků, sterilizace zásobníků atd.). Napuštění primární nemrznoucí kapalinou a uvedení solárního systému do provozu. Předání funkčního systému zákazníkovi. (Na regulaci je vidět teplota vody v zásobnících, celkem 6000 litrů, která byla pomocí solárního systému nahřáta na teplotu přes 70°C, dne 7.9.2010 - skoro jasná obloha)

Solární systém pro panelový dům Solární systém pro panelový dům
Lišta

PŘEDTÍM A POTOM - vždy to samé místo jen o tři týdny později. Původní systém pro ohřev teplé vody pro celý panelový dům byl vyměněn za moderní s využitím solárního systému. Tím se náklady na ohřev 1000 litrů teplé vody snížily na polovinu.

PŘED instalací solárního systému pro ohřev teplé vody v panelovém domě PO instalacI solárního systému pro ohřev teplé vody v panelovém domě. PŘED instalací solárního systému pro ohřev teplé vody v panelovém domě PO instalaci solárního systému pro ohřev teplé vody v panelovém domě.

Jsme oficiálním partnerem, montážní a servisní firmou společností Viessmann